Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 października 2019 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego


STANOWISKO Nr 96/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia  z dnia 18 września 2019 r., znak: ZPM.0212.13.2019.AO, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.


STANOWISKO Nr 97/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 23 września 2019 r. znak: ZPŚ.0212.6.2019.BBP, nie zgłasza uwag do projektu.


STANOWISKO Nr 98/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 30 września 2019 r., znak: ROR.450.2.3.2019.WK, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Dodane: 2019-10-14, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj