Dokładnie rok temu po raz pierwszy informowaliśmy o publikacjach łamach niektórych portali medycznych danych pochodzących z Eurostatu, z których wynika że w Polsce zawód lekarza dentysty wykonuje czynnie jedynie ok 12 500 osób. Dane te NIL na bieżąco prostowała.

Poszły w ślad za tym listy i do Ministra Zdrowia i do Dyrektor Eurostatu.

Przedstawiciele NIL brali też udział w konferencjach organizowanych przez GUS. Wymieniona została też korepondencja pomiędzy NIL a GUS. Własnie nadesła odpowiedź Prezesa GUS skierowana do Prezesa NRL, prof.Andrzeja Matyi.

[pismo w załączniku]

Pismo jest dośc długie i zawiera listę długiego szeregu formularzy i sprawozdań GUS-owskich, z których instytucja ta czerpie wiedzę o liczbie lekarzy i lekarzy dentystów. GUS wyjaśnia, że zbiera dane dotyczące liczby lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie różnych źródeł (z MZ, MSWIA) .

W piśmie wskazano, że GUS prowadzi "prace metodologiczne zmierzające do oszacowania liczby lekarzy i lekarzy dentystów w oparciu całkowicie o źródła administracyjne, w tym rejestr NIL".

Dodane: 2020-11-09

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj