Zamieszczamy łącze do strony KS krakowskiej izby lekarskiej. W zakładce poświeconej radiologii stomatologicznej zamieszczony jest wpis zawierający wzory dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji aparatu rtg. 

Testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych są wykonywane niezwłocznie po ich:

  • 1) instalacji,
  • 2) naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent

- przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, przy udziale przedstawicieli odpowiednio dostawcy lub podmiotu uprawnionego do instalowania, uruchamiania lub obsługi tych urządzeń.

Tak stanowi przepis ustawy Prawo atomowe. W związku z tym, że bierze przy jego wykonaniu udział przedstawiciel placówki, w której sprzęt jest instalowany- pomocny może byc wzór takiego protokołu.

Z kolei Ankieta jest elementem niezbednym do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie aparatury rentgenowskiej.

 

Strona Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby w Krakowie

Dodane: 2021-06-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj