logo: NIL

Wydane 20 lutego 2019 r. objaśnienia prawne koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji medycznej, w zakresie których Rzecznik Praw Pacjenta najczęściej identyfikował nieprawidłowości w postępowaniu podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawą opracowania objaśnień prawnych jest przede wszystkim orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Objaśnienia zostały uzupełnione o kwestie:

  • bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
  • udostępniania dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta osobie bliskiej
  • podatkowe w części poświęconej wymaganiu podania celu, dla którego pacjent wnosi o udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

Celem wydanych objaśnień prawnych jest wsparcie wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą, w realizacji ww. prawa pacjenta i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów.

Dodane: 2019-10-15, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj