logo: NIL

W dniu 10 września 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

 

STANOWISKO Nr 107/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 31 sierpnia 2020 r. (znak: KNLU.0210.18.2020.BB) zgłasza następujące uwagi do projektu:

  1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 7c ust. 1 pkt 4 i ust. 2 przewiduje, że jedną z informacji, która powinna się znajdować w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza, jest wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu. Wzory dokumentów Prawo wykonywania zawodu załączone do projektu rozporządzenia nie zawierają tej informacji.
    W związku z tym zmiany wymaga graficzna wersja dokumentów oraz „Opis wzoru”  który powinien w ust. 4 pkt 1 przewidywać , że w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w warstwie graficznej na stronie drugiej (rewers) umieszcza się wyrażenia określające organ przyznający prawo wykonywania zawodu.
  2. We wzorach dokumentów Prawo wykonywania zawodu załączonych do projektu rozporządzenia jako jedną z informacji umieszczanych na dokumencie wskazano PESEL, tymczasem art. 7c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wymienia numeru PESEL jako elementu zamieszczanego na dokumencie.

Dodane: 2020-09-10, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj