logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 grudnia 2020 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie poparcia apelu i listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

STANOWISKO Nr 141/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie poparcia apelu i listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera Apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 7 grudnia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wzywa do ignorowania wypowiedzi osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2.

Wiedza i opinia na temat szczepień powinny być budowane na nauce i autorytecie osób posiadających wysokie kwalifikacje w szczególności w obszarze epidemiologii i chorób zakaźnych. Pokładanie zaufania w pseudonaukowych teoriach i osobach je głoszących sprowadza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nie tylko osób ulegających takim wpływom, ale również ich bliskich.

Zaufanie nauce, współczesnej medycynie i przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie nasze i naszych bliskich, są niezbędne, aby poprzez szeroko zakrojoną akcję szczepień profilaktycznych pokonać epidemię i wrócić do normalności.

 

STANOWISKO Nr 142/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, o którym powiadomił Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP Pan Krzysztof Kwiatkowski pismem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: BPS.DKS.KU.0401.31.2020, popiera przedmiotowy projekt ustawy.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia rozszerzenie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz żłobka, o przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień. W ocenie Prezydium rozwiązania zawarte w projekcie wpłyną na zwiększenie liczby dzieci, które zostaną poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym co w konsekwencji przełoży się na zdrowie ogólne społeczeństwa.

Jednocześnie Prezydium NRL wnioskuje o modyfikację art. 3 projektu poprzez zwolnienie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z obowiązku wystawiania zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepień, w przypadku gdy w książeczce zdrowia dziecka jest odnotowane przeprowadzenie szczepień.

 

STANOWISKO Nr 143/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski pismem z dnia 26 listopada 2020 r., znak: DLUZ.0210.2.2020.MM, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednak uwagę, że projekt rozporządzenia ma charakter jedynie doraźny. Kwestie dotyczące zasad i wysokości wynagrodzeń powinny zostać uregulowane ustawowo, bez ograniczeń czasowych, po uzgodnieniu ze wszystkimi grupami zawodów medycznych.

 

STANOWISKO Nr 144/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski pismem z dnia 26 listopada 2020 r., znak: DLUZ.0210.2.2020.MM, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednak uwagę, że projekt rozporządzenia ma charakter jedynie doraźny. Kwestie dotyczące zasad i wysokości wynagrodzeń powinny zostać uregulowane ustawowo, bez ograniczeń czasowych, po uzgodnieniu ze wszystkimi grupami zawodów medycznych.

 

Dodane: 2020-12-11, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj