logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 2 września 2021 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

STANOWISKO Nr 97/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, o którym poinformowano w piśmie Pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2021 r., znak: PLPR.0210.9.2021.2.PR, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

  1. treść § 7 ust. 3 pkt 2 jest nieprecyzyjna – farmaceuta może stwierdzić wielolekowość, ale ma możliwości dokonania oceny czy jest ona uzasadniona;
  2. wątpliwości budzi przewidziane w treści § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b wydawanie pacjentowi przez farmaceutę zaleceń;
  3. przewidziane w treści § 15 pkt 2 i 3 koszty pilotażu wydają się znacznie zaniżone w odniesieniu do zakresu i liczby zadań przewidzianych do realizacji przez farmaceutów realizujących pilotaż.

 

STANOWISKO Nr 98/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych, przekazanym przy piśmie Pana Marcina Kołakowskiego – Wiceprezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 sierpnia 2021r., znak: DP.023.3.2019 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 99/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym poinformowano w piśmie Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 18 sierpnia 2021 r., znak: DLG.7000.50.2021DLG.7000.50.2021, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Dodane: 2021-09-02, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj