logo: NIL

Poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z 2017 r. poz. 2194, z 2019 r. poz. 862 i 1749 oraz z 2020 r. poz. 198 i 776) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2900 zł.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Dodane: 2020-07-01, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj