Sprawozdanie Kadencyjne to urzędowe podsumowanie czteroletniej pracy. Jest to wymóg wszelkich demokratycznie wyłanianych gremiów, aby pod koniec okresu, na jaki zostało się wybranym, 

  • swoim wyborcom , jak też
  • organowi , który to gremium powołał

zdać sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań.

Sprawozdania sporządza się przed upływem kadencji. Musi być czas na zaimplementowanie niektórych jego fragmentów do sprawozdania kadencyjnego NRL, czyli organu powołującego Komisję . Ważne jest też zaplanowanie materiałów dla Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Musi być też w końcu czas na publiczną dyskusję nad takim dokumentem. Komisja Stomatologiczna NRL to gremium zajmujące się całym dokładnie spektrum działalności samorządowej dla Stomatologów. Trudno sobie wyobrazić, że lekarze dentyści nie poczują się upoważnieni do wysnucia własnych refleksji co do bilansu tego czterolecia. Trudno też, aby po czteroletniej pracy, sprawozdanie takie miało mieć objętość przysłowiowych "dwóch stron A4".

To sprawozdanie ma ich trzynaście.

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE KS NRL ZA OKRES VIII KADENCJI

 

Andrzej Cislo 
Przewodniczacy Komisji

 

 

Dodane: 2022-03-17

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj