Zgodnie z przyjętym lata temu Regulaminem Krajowego Zjazdu Lekarzy, projekty uchwał zjazdowych pochodzące od Delegatów muszą być zgłoszone na 30 dni przed zjazdem.

Sekretarz KS NRL obecnej kadencji, dr Anita Pacholec, jako  delegat z Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej  zgłosiła Naczelnej Radzie Lekarskiej projekt uchwały najbliższego Krajowego Zjazdu (12-14maja) dokonującej zmiany w Regulaminie NRL (regulaminy organom NIL nadaje właśnie Krajowy Zjazd).

Nowelizacja ma się sprowadzać do powiększenia składu Prezydium NRL o jednego lekarza dentystę.

Wg obecnie funkcjonującego Regulaminu, NRL wybiera 3 wiceprezesów , sekretarza , zastępcę sekretarza i 4 członków prezydium. Co najmniej 1 wiceprezes i 1 członek prezydium są lekarzami dentystami.
Według propozycji dr Pacholec, w uchwale należy zmienić wyrażenie „4 członków Prezydium” na „5 członków prezydium” dodając jednocześnie, że „co najmniej 1 wiceprezes i 2 członków Prezydium są lekarzami dentystami”.

Jest to więc propozycja dodania lekarzom dentystom trzeciego , gwarantowanego miejsca w Prezydium NRL.

Prezydium NRL formalnie nie jest organem izby i nie dotyczy go przepis zmuszający do zachowania parytetu wynikającego ze stosunku liczby lekarzy do lekarzy dentystów. Obecny Regulamin stanowiąc o gwarantowanych 2 miejscach dla stomatologów w 11-osobowym Prezydium dawał gwarancję 18-procentowej obsady tego gremium przez stomatologów (przy udziale stomatologów we wspólnej korporacji wynoszącym 23,5%). Nowa regulacja dawałaby gwarancję obsady 3 stomatologów na 12- osobowe Prezydium , co stanowiłoby udział 25%.

 

Podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia br , Naczelna Rada Lekarska , w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała Zjazdowi projekt dr Anity Pacholec. Zostanie on więc z taką rekomendacją przedstawiony Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Lekarzy.

 

 

 

Dodane: 2022-04-10

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj