logo: NIL

Jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 lekarze dentyści zwrócili się do NFZ w przepisanej prawem formie o dostosowanie warunków finansowych umów do aktualnych kosztów ich realizacji.*

Pandemia SARS-CoV-2 wiele w naszym życiu skomplikowała. Nowe wymogi sanitarne, w jakijkolwek formie je zastosujemy przekreślają możliwość pokrycia kosztów udzialania świadczeń pracą wynagradzaną według dotychczasowych zasad.


LINK DO PETYCJI

 

Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ i Świadczeniodawcy niebędący lekarzami dentystami, autoryzując swój wpis imieniem i nazwiskiem oraz numerem umowy, w ramach której udzielają świadczeń lub przynajmniej identyfikatorem Świadczeniodawcy (jeśli w placówce świadczeń udziela więcej niż 1 lekarz, w zestawieniu znajdzie się więcej niż 1 wpis opatrzony tym samym numerem umowy) Petycja zostanie przekazana Oddziałom NFZ przez Naczelną Radę Lekarską. Uwaga! W publicznie dostępnym zestawieniu numer umowy nie zostanie uwidoczniony.

Lista osób, które podpisały petycję (lista jest aktualizowana codziennie).

* Strona poświęcona akcji zbierania wniosków o korektę wyceny świadczeń (styczeń-luty 2020r.)

Dodane: 2020-05-11, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj