02 czerwca 2020r.

 

Na stronach Centrali NFZ zamieszczono projekt zarządzenia. W komunikacie czytamy:

Zmiany proponowane w zarządzeniu mają na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów podczas trwania epidemii COVID-19. Planowany wzrost kosztów świadczeń w związku z wprowadzeniem w czasie trwania epidemii współczynników korygujących wycenę świadczeń stomatologicznych przyczyni się do pokrycia kosztów dodatkowych działań antyseptycznych i aseptycznych, ułatwi zakup koniecznych środków aby umożliwić stosowanie zaostrzonych rygorów sanitarnych. Na wniosek konsultantów krajowych w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej zmieniono wycenę świadczeń z zakresu endodoncji.

Projekt znajduje się na stronie:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-leczenie-stomatologiczne,6684.html

Aktualne Zarządzenie ws określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z naniesionymi na czerwono zmianami:

Tekst z naniesionymi propozycjami zmian

Projekt przewiduje wprowadzenie na trwałe  zmienionej punktacji za niektóre procedury - propozycja zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia 47

Ważna jest też treść Załączników dotyczących świadczeń udzielanych dzieciom i miłodzieży oraz dorosłym na czas epidemii (patrz załaczniki do wpisu)

 

Naczelna Rada lekarska ma ustawowe prawo do zaopiniowania tego projektu (przedstawienie go do konsultacji jest obowiązkiem NFZ). Pomimo dajacych się przewidzieć po wstępnej lekturze uwag, projekt ten (jak każdy) zostanie poddany wnikliwej analizie. W najbliższych dniach wydane zostanie w tej sprawie Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej .

Komisja Stomatologiczna NRL

 

 

Dodane: 2020-06-03

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj