logo: NIL

W związku z przedstawionym do konsultacji publicznych projektem zmian w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezydium NRL podjęło Stanowisko opiniujące ten projekt.

W Stanowisku tym Prezydium zwraca uwagę na niedostosowanie proponowanych zapisów do warunków wykonywania kontraktu ogólnostomatologicznego. Skoro wzrastać ma kwota zobowiązania o wartość nadwyżki świadczeń „dziecięcych” ponad limit „dziecięcy” , to kłopot polega na tym, że w kontrakcie ogólnostomatologicznym nie ma określanego limitu świadczeń  udzielanych dzieciom i młodzieży.

Komentarza wymaga jednak sama idea, wyrażona w ustawie o Funduszu Medycznym , iż świadczenia udzielane osobom poniżej 18rż. są nielimitowane. Otrzymujemy w tej sprawie zapytania i warto na chwilę się nad tym tematem zatrzymać.

Ustawa z 7 października 2020r. o Funduszu Medycznym dodała do art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z opieki zdrowotnej pkt 1c, zgodnie z którym w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w każdym zakresie świadczeń, w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy.

Czy jest to przepis obligujący do czegokolwiek lekarzy dentystów?

Poprzez swą ogólnikowość przepis ten nie stanowi źródła jakiegoś konkretnego obowiązku. Nie wiadomo cały czas jak przepis ten -choć ustawowy- ma się do opisanego w Ogólnych Warunkach Umów trybu zmiany umowy (propozycje składają sobie strony umowy). Wydaje się, że z całą pewnością przepis ten adresowany jest do Narodowego Funduszu Zdrowia zwalniając go z dyscypliny budżetowej w zakresie, w jakim przekroczenie poszczególnych pozycji planu finansowego  miałoby być spowodowane zwiększonym wykonaniem świadczeń u dzieci i młodzieży.

Prezentowane Stanowisko Prezydium NRL podkreśla wyraźnie, że trudne do wyobrażenia byłoby w szczególności  oczekiwanie zmian w harmonogramach poradni stomatologicznych.   Z całą pewnością, za tym przepisem winno iść niezwłoczne podniesienie nakładów na opiekę stomatologiczną. W przeciwnym wypadku intencja wyrażona w ustawie o Funduszu Medycznym pozostanie pustą deklaracją.

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2021-02-02

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj