logo: NIL

W dniu 9 sierpnia 2021r. na stronie internetowej NFZ opublikowano Zarządzenie Nr 140/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Strona NFZ z publikacją Zarządzenia nr 140

 

Komentarz

            Akt ten wprowadza nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. W uzasadnieniu opublikowanego zarządzenia wskazano, że w ramach konsultacji publicznych wypowiedziało się 29 podmiotów, ale uwagi te nie zostały uwzględnione, ponieważ (cyt.z Uzasadnienia)   "nie dotyczyły przedmiotu regulacji, tj. wprowadzenia nowych zakresów świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole".

Stwierdzenie to jest nierzetelne, bowiem projekt aktu prawnego, który został właśnie opublikowany, tj. zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r.  nie był w tym kształcie przedstawiony do opiniowania przez zainteresowane środowiska. Projekt skierowany do konsultacji publicznych dotyczył nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, które miało uchylić i zastąpić obowiązujące zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r.  Podmioty opiniujące ten projekt miały więc uzasadnione podstawy by zgłaszać uwagi do całego zakresu projektowanej regulacji.

Warto przy tym podkreślić, że projektodawca w przedstawionym do konsultacji publicznych projekcie nowego zarządzenia również nie ograniczał się wyłączenie do zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r.  wprowadzającego nowy zakres świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Projekt ten przewidywał bowiem np. podniesienie wartościwspółczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń stomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne - do 1,3.

            Opublikowane właśnie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  9 sierpnia 2021 r. ogranicza zakres regulacji wyłącznie do świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym w szkole. Brak przy tym wyjaśnienia w uzasadnieniu tego aktu motywów pominięcia w ostatecznym Zarządzeniu swego własnego zamysłu zwiększającego współczynnik dla świadczeń udzielonych kobietom w ciąży i połogu.

Anita Pacholec
Przewodnicząca Zespołu Roboczego KS NRL
ds świadczeń STM finansownych ze środków publicznych

Dodane: 2021-08-10

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj