Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

z dnia 24 wrzesnia 2021r.

 

Jak już informowaliśmy,  na zlecenie Ministra Zdrowia Agencja Taryfikacji zajmuje się wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych we wszystkich zakresach, w których są one udzielane.

W tej sprawie Agencja wysłała zaproszenie do większych podmiotów leczniczych i w tym badaniu zbieranie danych się zakończyło.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła zastrzeżenie, że specyfiką leczenia stomatologicznego jest niepomiernie wyższy udział praktyk lekarskich niż dużych podmiotów. Ponadto, tabele dla podmiotów leczniczych nie przystają do sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Agencja Taryfikacji postanowiła uzupełnić badanie kosztów o rozpisanie Ankiety wśród praktyk – indywidualnych i grupowych. Eksperci NRL współpracowali z Agencją w konstruowaniu elektronicznego  formularza , który będzie aktywny od dnia 28 września.

Dane będzie trzeba przekazać  do 15 października br.

KOMUNIKAT AGENCJI TARYFIKACJI

Przed wypełnieniem formularza konieczne będzie  zapoznanie się z plikiem, w którym zawarty będzie zestaw oczekiwanych danych. Formularza bowiem nie można będzie zapisać częściowo do późniejszego uzupełnienia.

Komisja Stomatologiczna NRL serdecznie zachęca Koleżanki i Kolegów prowadzących praktyki do wzięcia udziału w badaniu. W powodzeniu tego badania upatrujemy bowiem szansy na jakąkolwiek reprezentatywność szacunku kosztów. Badanie dotyczy okresu pierwszego półrocza 2021r . Trzeba mieć świadomość, że postępująca inflacja oraz zapowiadane podwyżki niektórych usług i tak w jakiejś części zdezaktualizują poziom sprawozdawanych kosztów. Jednak bez tych danych jakiekolwiek szacowanie bezwzględnej wartości procedur nie będzie możliwe.

Z tytułu współpracy z Agencją w badaniu , na podstawie zał nr 7 Rozporządzenia MZ ws kryteriów oceny ofert przysługiwać będą w nadchodzącym postepowaniu konkursowym 2 pkt ofertowe. Warunkiem jest terminowe przekazanie danych.  

W dniach 6-7 października Agencja zorganizuje szkolenie, na którym zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości co do miejsca wpisania poszczególnych danych księgowych. 

 

Andrzej Cisło
Przewodniczący KS NRL, wiceprezes NRL

 

Z przygotowaniem jakich danych należy się liczyć biorąc udział w badaniu?

 1. Całkowity przychód z I półrocze
 2. Przychód z umów z NFZ za ten sam okres
 3. Liczba świadczeń NFZ udzielonych w danym okresie
 4. Liczba wizyt , na których te świadczenia były udzielone
 5. Liczba wizyt ogółem w danym okresie
 6. Łączny czas pracy gabinetu w okresie sprawozdawczym
 7. „odfiltrowane” z faktur koszty leków i wyrobów medycznych
 8. Wynagrodzenia zatrudnianych pracowników (całkowity koszt pracodawcy) – umowa o prace lub cywilno-prawna
 9. Koszty pozyskiwanych procedur (prace protetyczne, wykonawstwo zdjęć rtg, koszty badań lab., histopatologicznych)
 10. Pozostałe koszty: czynsze, rachunki, opłaty, podatki (np. od nieruchomości)
 11. Wartość dokonywanej właśnie amortyzacji lokalu i wyposażenia, albo
 12. Wartość  początkowa zamortyzowanego już lokalu i wyposażenia
 13. Koszt pracy założyciela/założycieli  działalności- zapewne szerzej o tym na szkoleniu
 14. Spis zakupywanych procedur – patrz pkt.9
 15. Spis zakupywanych leków i wyrobów med.kosztochłonnych

Dodane: 2021-09-24

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj