logo: NIL

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Agencję Taryfikacji. Dotyczyło omówienia sposobu wypełnienia Ankiety przychodów i kosztów praktyk lekarskich (indywidualnych i grupowych) udzielających stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

W trakcie dyskusji padło pytanie o możliwość wzięcia udziału w badaniu przez podmioty lecznicze, w których w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2021r.) poza lekarzem dentystą- założycielem tego podmiotu nie był zatrudniany żaden lekarz.

Prowadząca spotkanie dyr. N.Fedoryszak-Kuśka dopuściła taką możliwość polecając w takim wypadku zaznaczenie tego faktu (że prowadzi się taki rodzaj działalności) w uwagach końcowych ankiety.

To ważna okoliczność i dla tego zwracamy na nią uwagę.

Ze spotkania jest zapis (nie obejmuje odpowiedzi na pytania i dyskusji). Dostępny jest na stronach Agencji.

Zapis prezentacji ze spotkania

Przypominamy też linki :

  • do samej Ankiety [LINK]
  • do arkusza pomocniczego [LINK]. Zawiera on zestaw pytań , na które odpowiedzi trzeba przygotować przed przystąpieniem do wypełniania samej ankiety (wypełniania ankiety nie można przerwać) 

Dodane: 2021-10-07, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj