logo: NIL

KS.KW-00045.2021
KS.005.40.2021

Sz. Pan

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

                                                                       ul. Miodowa 15

                                                                       00 – 952 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

            uprzejmie proszę o pilne wyjaśnienia i interwencję w sprawie prowadzonej, na Pana zlecenie, przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wyceny świadczeń stomatologicznych. Zgodnie z ustaleniami z lipca 2021 r., w powyższe prace włączeni zostali przedstawiciele Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Prace w AOTMiT, które miały zakończyć się do końca października 2021 r., zostały w wyraźny sposób wstrzymane, a nasi eksperci nie otrzymują obecnie żadnej informacji w przedmiocie zebranych w trakcie badania danych, mających być podstawą do dokonania wyceny świadczeń.

W dniu 5 listopada br. bezskutecznie interweniowałem w tej sprawie u Prezesa AOTMiT.

            Sprawa jest bardzo pilna, gdyż obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął procedurę aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. W większości województw oddziały wojewódzkie NFZ przedkładają aneksy przedłużające obowiązywania umów o kolejne 6 miesięcy. W dniu 5 listopada 2021 r. Prezydium NRL wystosowało Apel do Prezesa NFZ w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (Apel Nr 11/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 listopada 2021 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuję – w załączeniu). Prezydium NRL w Apelu wyraziło obawy o to, czy stosowanie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567), jako podstawy prawnej do aneksowania umów z NFZ, w obecnym stanie faktycznym nie stanowi nadużycia prawa. Brak bowiem racjonalnych przesłanek uzasadniających przewidywanie na pół roku przed planowanym terminem postępowań konkursowych trudności z ich przeprowadzeniem.

            Należy zaznaczyć, że świadczeniodawcy przed podjęciem decyzji o  podpisaniu aneksów do umów z NFZ powinni znać  jego warunki, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne temp wzrostu kosztów udzielania świadczeń i prowadzenia gabinetów. Ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia kolejne projekty tabeli płac dotyczą pracobiorców i ustalone zmiany w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych nie dotyczą lekarzy-przedsiębiorców, którzy osobiście udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonych przez siebie podmiotów leczniczych czy praktyk zawodowych.

Bardzo proszę o pilną interwencję w obu przedstawionych sprawach.

 

Z poważaniem

        Andrzej Cisło
          wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodane: 2021-11-10

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj