logo: NIL

Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019  został ponownie wydłużony.

Zgodnie z nowym  brzmieniem art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

  1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
  2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Lekarze i lekarze dentyści zaliczają się do grupy podmiotów, o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach i związku z tym na mocy nowych regulacji mają czas na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 października 2020 r.

Przedłużenie terminu na składanie sprawozdań o opadach za rok 2019 zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875

Dodane: 2020-05-31, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj