logo: NIL
16 lipca 2020r.

 

Po wielu tygodniach doczekaliśmy się upublicznienia na stronach MZ nowej wersji Zaleceń. Ogłoszone zostały pod nazwą:

ZALECENIA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

DLA LEKARZY DENTYSTÓW, ASYSTY STOMATOLOGICZNEJ, GABINETÓW DENTYSTYCZNYCH, LABORATORIÓW TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ, PACJENTÓW

Komentarz co do konieczności wydania nowych Zaleceń jest w zsadzie zbędny. NRL apelowała wielokrotnie o ich aktualizację. W tej sprawie odbyło się specjalne spotkanie z podsekretarzem stanu w MZ i trójką Konsultanótw Krajowych (28 maja) , miejsce miała seria korespondencji NRL-MZ. Odnotowac nalezy również 2 bezpośrednie rozmowy z min.J.Szczurek - Żelazko : 16 czerwca i ostatnia w przeddzień ogłoszenia nowych Zaleceń , w dniu 14 lipca br.

 

 

Uważnie czytając uda się zapewne dotrzec złagodzenie rekomendacji. Z ważniejszych, wymienić można:

  • rekomendacja wskazań do zabiegów stomatologii zachowawczej i chirurgii stm: poza przypadkami pilnymi, o ile Zalecenia z 25 marca wskazywały na zasadność zabiegu przy wysokim ryzyku progresji choroby, o tyle obecne mówią już o "ryzyku progresji";
  • poszerzenie rekomndacji wskazań do zabiegów ortodontycznych, periodontologicznych (usuwanie złogów) i protetycznych (ogólna formuła "rozważenia konieczności planowego leczenia protetycznego)
  • ochrona osobista personelu- obok "osobnego pomieszczenia" służącego zdejmowaniu stroju ochronnego, w obecnych Zaleceniach mowa jest o "wydzielonej przestrzeni w gabinecie", dla dokonania tej czynności;
  • o ile projekt Zaleceń z 5 maja sugerował zainstalowanie automatycznego dozownika płynu dezynfekcyjnego, o tyle ogłoszona wersja wspomina równiez o dozowniku łokciowym.

 

 

Dodane: 2020-07-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj