2022-03-14

Instrukcja zeszłoroczna jest całkowicie aktualna.

2021-02-23

Przypominamy, że do 15 marca 2021 roku, podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć  sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020.
Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO.
wersja poradnika na potrzeby sprawozdania za rok 2020.

 2020-10-07

Nowa wersja poradnika dotyczącego składania sprawozdania.

Przy tworzeniu sprawozdania przez PWDL odpady są wytwarzane poza instalacją (poza nielicznymi wyjątkami), a nie w instalacji jak podano w instrukcji.

Złożenie sprawozdania robi się więc o kilka kroków łatwiejsze i szybsze.

Nowa wersja poradnika.

2020-09-03

Jak informowaliśmy już w serwisie, termin złożenia sprawozdania za rok 2019 związanego z gospodarką odpadami wydłużono do 31 października 2020r.

Sprawozdanie składamy w Bazie Danych o Odpadach.

Okazuje się, że o ile sama karta przekazania odpadów jest w swej konstrukcji dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie”.

Z myślą o sprawnym dopełnieniu tego obowiązku Komisja Stomatologiczna NRL przygotowała specjalną instrukcję autorstwa kol.Rafała Kiełkowskiego - instrukcję można znaleźć poniżej w załączniku.

W zamieszczanych na koncie twitterowym poradach zwracaliśmy uwagę na wygodę, jaka stanowi ustanowienie (nawet siebie) „użytkownikiem podrzędnym”, a to z uwagi na możliwość logowania się hasłem, a nie poprzez profil zaufany. Tu od razu uwaga - sprawozdanie wymaga autoryzacji, więc wypełnić sprawozdanie może każdy użytkownik konta, ale opcja „złóż sprawozdanie” pojawi się tylko przy zalogowaniu poprzez profil zaufany.

Dodane: 2022-03-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj