KS.005..2021

KS.KW-00012.2021

Warszawa, 22 kwietnia 2021r.

 

            Cezary Tomczyk

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska

- Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Szanowny Panie Pośle,


Zwracam się do Pana w imieniu środowiska lekarzy dentystów. Powodem mego listu jest zupełnie niezrozumiała dla nas jako lekarzy, ale również jako Obywateli treść interpretacji poselskiej nr 21956 w sprawie działań kontrolnych w zakresie wypełniania obowiązków wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. złożonej przez pięcioro posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska tj. Tomasza Aniśko, Klaudię Jachirę, Franciszka Sterczewskiego, Małgorzatę Tracz, Urszulę Zielińską.
Historia wymiany zdań pomiędzy Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Ministrem Zdrowia, a Interpelującymi Posłami jest dość długa. W poprzedniej interpelacji kierowanej do Ministra Zdrowia (nr. 13891 z 4 listopada 2020 r.) zarzucono Naczelnej Radzie Lekarskiej operowanie „nierzetelnymi i zmanipulowanymi danymi" związanymi z gospodarką odpadami rtęci. Pomimo skierowanego przeze mnie do składających interpelację Posłów w dniu 14 lutego i  27 listopada 2020 r. listów wyjaśniających, nie nastąpiła żadna próba pozyskania od nas informacji o podstawowych problemach związanych z wdrażaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Nie zainteresował interpelujących Posłów brak należytej reakcji Ministerstwa Klimatu na choćby postulat prostej korekty wzoru karty przekazania odpadu, która nie będzie prowadziła do nieuzasadnionego zaokrąglania śladowej ilości zużytego przez lekarza dentystę amalgamatu do 1 kilograma (o co walczymy od kilku lat), jak również inne ważne nierozwiązane aspekty masowej instalacji separatorów, o których piszemy w ostatnim stanowisku Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej dostępnym na naszej stronie internetowej. Tymczasem siłą poselskich interpelacji można przyspieszyć prace zarówno w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak i Ministerstwie Zdrowia, gdzie również tempo prac pozostawia wiele do życzenia.
Nikt nie ma zamiaru bojkotować unijnych przepisów. Nie bagatelizujemy ani nie relatywizujemy zagrożenia odpadami rtęci. Zwracamy jednak cały czas uwagę na to, iż jesteśmy dużym krajem i tak duża operacja przy braku krajowych producentów, przy niedostatecznym serwisie, małej bazie firm utylizujących odpady powstające w separatorach i dodatkowo zawiłościach administracyjnych może napotkać spore trudności w wieloletniej realizacji.
Lekarze dentyści to grupa o jednym z najwyższych poziomów zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Praca w torze oddechowym pacjenta, wzbudzany podczas zabiegów aerosol śliny - to czyni naszą grupę zawodową w szczególnym stopniu zagrożoną, ale i odpowiedzialną za nierozprzestrzenianie zakażeń. Dodatkowo, pandemia pogorszyła w znaczący sposób sytuację finansową praktyk stomatologicznych. Wsparcie tymczasem nie wyszło poza ramy pierwszej Tarczy i nawet tak oczywista sytuacja, jak dramat gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach, które od prawie roku nie maja możliwości realizacji i rozliczenia świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie może doczekać się rozwiązania.
W sytuacji szczytu trzeciej fali epidemii, która zebrała okrutne żniwo, zamiast poszukiwania dróg rozwiązania problemu, podpisanie interpelacji domagającej się niezwłocznego nałożenia na tę grupę zawodową kar ma dodatkowy bolesny wymiar i jest dla środowiska lekarzy dentystów działaniem zaskakującym i niezrozumiałym.
Nie ulega wątpliwości, że każdy poseł jest niezależny w wykonywaniu swego mandatu. Od lat jednak zgłaszamy Parlamentarzystom, jako przedstawiciele środowiska stomatologicznego, postulaty zajęcia się przez władze publiczne stomatologią w sposób, który wyjdzie poza deklaracje. W okresie tak ciężkiej próby, jaką jest pandemia rozmowa o problemie w atmosferze nawoływania o nadzór, kontrole i kary przeczy postulowanej tak często przez Klub, któremu Pan przewodniczy idei konsultacji społecznych i budowania szerokiego porozumienia.


Z wyrazami szacunku,

Andrzej Cisło

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Dodane: 2021-04-22

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj