Zapraszamy członków i organy izb lekarskich, a także przedstawicieli instytucji związanych z ochroną zdrowia, do zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, które były i/lub są szczególnie zaangażowane w działalność o charakterze społecznym lub filantropijnym i zasługują, Waszym zdaniem, na przyznanie Medalu Hominem Inveni.

Regulamin nadawania Medalu im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" oraz Formularz Wniosku o nadanie Medalu można pobrać ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Medalu Hominem Inveni.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Medal Hominem Inveni" lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@nil.org.pl.

  1. Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 23 czerwca 2017 r.
  2. Regulamin nadawania Medalu im. Dr. Władysława Biegańskiego został znowelizowany na podstawie uchwały nr 33/23/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  3. Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” przyznawany jest instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy chorym i wsparcia potrzebującym.
  4. Wnioski o nadanie Medalu rozpatrywane są przez Kapitułę raz w roku kalendarzowym.
  5. Rocznie przyznaje się nie więcej niż 2 Medale.
  6. Wnioski mogą być składane przez organy izb lekarskich.