Data wydarzenia: 2023-01-25 - 2023-01-25

Identyfikacja kompetencji pozamedycznych wspierających prace lekarzy. Warsztaty praktyczne.

Wykładowca: Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu identyfikacje kompetencji poza-medycznych (interpersonalnych i menedżerskich) wspierających prace lekarzy i lekarzy dentystów podczas pracy w placówkach medycznych. Szkolenie pozwoli na zdefiniowanie istoty kompetencji (jej struktury) oraz ustalenie, które kompetencje mogą wspierać uczestników w wykonywaniu ich zadań na stanowisku pracy.

Szkolenie on-line

25.01.2023

godz. 16:00-20:00

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej - uczestnicy proszeni są o aktywną partycypację. Podczas trwania spotkania każdy uczestnik będzie miał włączoną kamerę. 

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia

Dodane: 2023-01-17