Data wydarzenia: 2023-03-14 - 2023-03-14

Wykładowca: dr Joanna Jończy - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, magister prawa. Związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, zarządzania zmianą i kryzysem.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania ludźmi
w podmiotach leczniczych. Cele szczegółowe to:  

  • zapoznaniu uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą tematu;
  • diagnozie posiadanych umiejętności i identyfikacji obszarów deficytowych;
  • nabywaniu i doskonaleniu kluczowych umiejętności priorytetowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie on-line

14.03.2023 r. 

godz. 16:00-20:00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia

Dodane: 2023-01-17