Komunikat

Komisji Stomatologicznej NRL

z dnia 28 czerwca 2021r.

w sprawie wdrożenia obowiązków z zakresu wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych

 

Komisja przypomina, że :

  1. Zgodnie z definicjami „zdarzenia medycznego” oraz  „usługodawcy” zawartymi w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, pomimo tego , że odsyłają one do definicji zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zarówno „zdarzenia medyczne” , jak i „usługodawca” odnoszą się odpowiednio  do wszystkich świadczeń zdrowotnych i wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, niezależnie od źródła finansowania świadczenia.
  2. Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 25 czerwca br Stanowisko, w którym w konkluzji udzieliła rekomendacji co do sposobu wypełnienia obowiązków będących przedmiotem niniejszego komunikatu. 
  3. Według informacji zebranych przez Komisję spora część dostawców właśnie w tych dniach kończy prace aktualizacyjne oprogramowania służącego do prowadzenia dokumentacji stomatologicznej.
  4. Zespół ds EDM Prezydium NRL rozpisał ponownie Ankietę wśród dostawców oprogramowania. Jej wyniki (pierwsze ankiety już spłynęły) powinny być zebrane do końca bieżącego tygodnia (3-4 lipca br) i opublikowane na stronach NIL. https://stom.hipokrates.org/edm/linki/ankieta

W dniu 6 lipca (wtorek) o godzinie 20.00  zostanie przeprowadzony webinar Komisji Stomatologicznej poświęcony:

  • omówieniu wyników Ankiety rozpisanej wśród producentów oprogramowania,
  • przypomnieniu podstawowych przepisów prawa definiujących obowiązki „cyfryzacyjne”, jak też
  • praktycznym wskazówkom co do wykonania tych obowiązków.

Informację o technicznych aspektach udziału w webinarze (platforma, zasady udziału ) będą dostępne na stronie https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow od piątku 2 lipca br.

Odnosząc się do napływających pytań o prawa pacjentów do wyrażenia sprzeciwu w stosunku do przekazywania do SIM raportów z udzielonych im świadczeń oraz w stosunku do wymiany dokumentów EDM Komisja przypomina, że są to (podobnie jak prowadzenie dokumentacji medycznej) obowiązki określone w ustawie, stąd ich wykonanie nie jest warunkowane zgodą pacjenta.

 

Andrzej Cisło
Przewodniczący Komisji

Dodane: 2021-06-28

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj