logo: NIL
25 marca 2020r.

Komunikat:

 

 • Prezes NRL Andrzej Matyja oraz Wiceprezes NRL Andrzej Cisło zwrócili się pismem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego o niezwłoczne ...

  wydanie oddziałom wojewódzkim NFZ jednolitej wykładni komunikatu Centrali NFZ z 15 marca br. pn. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. W piśmie tym wskazano, że do samorządu lekarskiego trafiają niepokojące sygnały mające na celu odwodzenie od zamiaru skorzystania przez świadczeniodawców z przepisu § 9 ust.5 OWU, przewidującego możliwość powiadomienia oddziału Funduszu o braku możliwości udzielania świadczeń, z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć, a którą to możliwość skorzystania z tego przepisu przewiduje ww. Komunikat Centrali NFZ z 15 marca br.

  Prezes NRL oraz Wiceprezes NRL zwraca uwagę, że prawo do skorzystania z tej możliwości wydaje się oczywiste, w szczególności w przypadku praktyk stomatologicznych i innych praktyk specjalistycznych o zabiegowym charakterze udzielanych świadczeń.

  Ponadto w piśmie zasygnalizowano, że brak:

  -właściwych warunków lokalowych do wdrożenia pełnego zakresu dostępnych wytycznych związanych z tą fazą epidemii, w jakiej się aktualnie znajdujemy,
  -jakichkolwiek jednolitych wytycznych wydanych przez Ministra Zdrowia,
  -zaopatrzenia w środki ochrony własnej i personelu

  nakazują w rozumieniu interesu osób udzielających świadczeń i pacjentów poważnie rozważyć zawieszenie nie tylko planowych przyjęć.

  Podkreślono również, że jest to wyjątkowo trudna sytuacja również dla lekarzy, którzy chcą służyć swoim pacjentom pomocą, ale w tym okresie nie potrafią zapewnić im należytego bezpieczeństwa.

  Dodatkowo ponownie zaapelowano o zapewnienie pomocy pacjentom. Przypomniano o  przekazanym  w dniu 16 marca br. Ministrowi Zdrowia Apelu Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL nr 1/2020 do władz publicznych o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu, na który, jak dotąd - samorząd lekarski nie otrzymał odpowiedzi. W piśmie podkreślono również, że formą pomocy nie może być w najbliższym okresie  rozłożenie obowiązków na poszczególne praktyki i podmioty lecznicze.  Zasygnalizowano m.in. że muszą to być odpowiednie co do wielkości powierzchni podmioty lecznicze.

  Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia centrom pomocy doraźnej odpowiedniej organizacji, w tym wyposażenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, (rękawice, specjalne maski, fartuchy, okulary ochronne, przyłbice). Dostrzeżono również niezbędność korekty wyceny zabiegów pomocy doraźnej.

  W piśmie zadeklarowano udział samorządu lekarskiego  w pracach poprzez:

   pozyskanie konsultacji niezbędnych do uruchomienia takich  centrów, rozpropagowanie informacji wśród lekarzy dentystów o możliwości współpracy z nimi , również w formie ich czynnego udziału w  pracach tych podmiotów , kontynuację opieki telemedycznej  lekarzy dentystów nad pacjentami, z kierowaniem wybranych przypadków do centrów.
17 marca 2020r.

NRL do Centrów Kryzysowych, Towarzystwa STM-do władz

15 marca 2020r.

Apel Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL

Dodane: 2020-03-25, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj