logo: NIL

Poz. 1177

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dopuszcza się wydłużenie wieku uprawniającego do otrzymania świadczenia świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 oraz o którym mowa w załączniku nr 1 w tabeli nr 1 w lp. 18–22, 43–58 i 60–63, w załączniku nr 2 w tabeli nr 1, w załączniku nr 2a w tabeli nr 1, w załączniku nr 3 w tabeli nr 1 w lp. 14–18, 42–62 i 64–67, w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 w lp. 18–22, 46–61 i 63–66, w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 w lp. 37–43 i 45, w załączniku nr 6 w tabeli nr 1, w załączniku nr 9 w tabeli nr 1 w lp. 12–14 i 27–32, w załączniku nr 10 w tabeli nr 1 oraz w załączniku nr 10a w tabeli nr 1, oczekującego na świadczenie, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utracił prawo do świadczenia, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie.”;

2) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dopuszcza się wydłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 w tabeli nr 1 w lp. 2, 18–22 i 56–59, w załączniku nr 2 w tabeli nr 1 w lp. 2, w załączniku nr 2a w tabeli nr 1 w lp. 2, w załączniku nr 3 w tabeli nr 1 w lp. 2, 14–18, 54–57, 60 i 63, w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 w lp. 2, 18–22 i 59–62, w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 w lp. 2, 37, 40 i 44, w załączniku nr 8 w tabeli nr 1 w lp. 2 oraz w załączniku nr 9 w tabeli nr 1 w lp. 2 i 12–14, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utraciły prawo do świadczenia, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwały na świadczenie.”;

3) w załączniku nr 2a w tabeli nr 1 w lp. 37 kolumna 4 otrzymuje brzmienie: „Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 20 marca 2020 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Dodane: 2020-07-03, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj