logo: NIL
 Na tle przepisów wydanego przez Prezesa NFZ Zarządzenia nr104 , które dodało 3% do faktur (wystawianych począwszy od rozliczeń z miesiąc lipiec)  powstało ciekawe pytanie:
 
Czy pkt 7) dodany do § 2 Zarządzenia Prezesa NFZ 32/2020/DSOZ z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, dotyczy wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy (i ujętych w załączniku 1a) , czy tylko wpisanych do wykazu covidowego?
 
Zarządzenie 104 dodało przepis niosący te 3% do § 2 Zarządzenia 32/2020. Kłopot w tym, ze cały ten paragraf dotyczy świadczeń udzielanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Tenże przepis ustawowy dotyczy (jak to określone jest w ust.1) tylko Świadczeniodawców wpisanych do specjalnego wykazu , tworzonego przez Dyrektora OW NFZ w porozumieniu z wojewodą.
 
Wyglądało więc na to, że skutki tego Zarządzenia będą miały ograniczone działanie.
Nie wiedzieliśmy wszystkiego (jak się okazuje).
 
NFZ znalazł wyjście wpisując wszystkich świadczeniodawców posiadających umowę (za wyjątkiem wyselekcjonowanych przypadków) do owego Wykazu.
 

Informację tę przekazujemy, gdyż fakt bycia objętym tym wykazem nie jest do końca bez znaczenia. A już na pewno dobrze wiedzieć , w jakim wykazie prowadzony przez nas pwdl się znajduje.

 

Dodane: 2020-07-13, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj