logo: NIL

W tweecie komentującym ogłoszenie przez Prezesa NFZ decuzji o przyznaniu Świadczeniodawcom 3 procentowego ryczałtu do faktur wystawianych od lipca br. Podsekretarz Stanu w MZ min.J.Cieszyński napisał, że to "na powrót do normalności".

Zapowiedź ta zmaterializowała się w dniu wczorajszym w postaci Zarządzenia 104/2020/DSOZ (rozpakowane - w załącznikach)

Na czym polega zmiana?

W Zarządzeniu nr 32 (dotyczy świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) wprowadzono w par.2 punkt dotyczący Świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie umowy.

  • w ust.1 dodano pkt : "7) w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.",
  • dodano ust.3  "Sposób ustalania wartości opłat ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 1a do zarządzenia" ,
  • dodano załącznik 1a (poniżej załącznik w pdf)
  • w załączniku 1a - pkt 6 "Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii - STM"
  • ...i objasnienia do tegoż pkt.6

Objaśnienie: 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z wyłączeniem:

  • 1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696); [faktury w formule "1/12"]
  • 2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

3% do faktur nie rekompensuje kosztów epidemii, jakie poniosły placówki medyczne, a na pewno nie załatwia sprawy w Stomatologii.

Przypomnijmy, że na Apel Prezydium NRL z 1 lipca Prezes Adam Niedzielski odpowiedział tweetem zapowiadającym rozmowy  NFZ-NRL . KS NRL uważa tę zapowiedź za cały czas aktualną.

Dodane: 2020-07-10, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj