Zbliża się koniec roku, a wraz z nim - koniec okresu rozliczeniowego. Ważną czynnością dla wszystkich, dla których korzystne może być przesunięcie tego okresu, jest złożenie wniosku do Prezesa NFZ o dokonanie tego przesunięcia.

Odpowiedni przepis umożliwiający podjęcie przez Prezesa NFZ takiej decyzji to §2,Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który brzmi następująco 

"§2.Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony wumowie oudzielanie świadczeń opieki zdro-wotnej, kończący się w2020r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30czerwca 2021r., wsposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu §1pkt5załącznika do rozporządzenia zmienianego w§1nie stosuje się."

Na tej podstawie, KSNRL rekomenduje wszystkim ,którzy tego jeszcze  nie zrobili  wysłanie pisma, którego wzór zamieszczamy 

wzór pisma

Ponieważ rozporządzenie upoważnia Prezesa do 

  • przesunięcia terminu 
  • określenia sposobu tego przesunięcia 

wnosić należy, że Prezes NFZ uzyskał uprawnienie do szczegółowego ustalenia sposobu rozliczenia za ten okres.

2 października br NRL wystąpiła pismem wiceprezesa NRL do NFZ o uwzględnienie w rozliczeniach rocznych ryczałtu za każdy dzień pomiędzy a , w którym przyjmowani byli pacjenci.NRL zwróciła się wówczas o uwzględnienie w wykonaniu rocznym za 2020r za każdy taki dzień przeliczonej na punkty kwoty :

  • 150 zł - w przypadku kontraktów niespecjalistycznych (na etat)
  • 180 zł - w przypadku kontraktów specjalistycznych (na etat) 
  • 280 zł w przypadku kontraktów na świadcenia udzielane w znieczuleniu ogólnym

I wpisanie takich kwot w odpowiednie , wykropkowane miejsce  rekomendujemy 

Rekomendacja ta nie dotyczy gabinetów szkolnych, które nie udzialły świadczeń. W ich przypadku należy równiez wystąpić o przedłuzenie okresu rozliczeniowego i jednocześnie o umorzenie części faktur 1/12 . NRL we wspomnianym piśmie do NFZ rekomendowała umorzenie 70% wysokości faktur 1/12, jakie wystawiły gabinty szkolne.

Ponieważ Oddziały Wojewódzkie zbierały wstępne informacje nt tych wniosków, przyjąc mozna, że przesłanie wniosku do Prezesa NFZ w tej sprawie do O/NFZ nie bedzie żadnym uchybieniem.

Komisja Stomatologiczna NRL

Dodane: 2020-12-11

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj