logo: NIL

Komunikat

Komisji Stomatologicznej NRL

ws zasad rozliczeń protez częściowych, wykonywanych w ramach umów  zawartych z NFZ

 

Niniejszy Komunikat dotyczy zasad ustalania liczby uzupełnianych przez protezę zębów w kontekście brakujących trzecich zębów trzonowych.

W związku z ustaleniami poczynionymi przez NFZ i NRL Fundusz publikuje na portalach SZOI Komunikat dotyczący tej kwestii.

Skan Komunikatu NFZ

Nie wyjaśnia on szczegółowo reguł zaliczania zębów ósmych do liczby uzupełnianych zębów. Komisja wyjaśnia zatem, że podstawą rozmów z NFZ było stosowanie przyjętej już w 2014r w ustaleniach dwustronnych  reguły opartej na opinii, jaką w 2014 r sporządził ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie protetyki stm , prof.Stanisław Majewski.

pismo prof.Majewskiego do NRL zawierajace opinię w tej sprawie

Sednem wspomnianej opinii jest zdefiniowanie przypadków, w których proteza częściowa  uzupełnia brak trzeciego trzonowca.

„jeżeli płyta protezy pokrywa guz szczęki lub dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego, to odtwarza w tym miejscu brak trzeciego zęba trzonowego pomimo, iż fizycznie nie osadza się w protezie zęba ósmego”

Pojęcie „uzupełnienia (odtwarzania) brakującego zęba” jest istotne. Zgodnie bowiem z objaśnieniem widniejącym w tabeli świadczeń 23.3102 i 23.3103 rozporządzenia MZ ws wykazu świadczeń gwarantowanych :

"Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym" (dla swiadczenia 23.3102 to 5-8 brakujących zębów)

Zgodnie z rozporządzeniem więc , aby móc wliczyć jakikolwiek ząb do liczby uzupełnianych zębów muszą łącznie zaistnieć 2 okoliczności:

  1. Zęba danego musi brakować w jamie ustnej,
  2. Proteza musi ten brak uzupełniać .

Wspomniana definicja Prof.Majewskiego jest uniwersalną regułą dotyczącą drugiego z warunków, odnoszącą się do "uzupełniania" braku ósemek i Komisja rekomenduje jej stosowanie. Upraszczając ją jeszcze bardziej stwierdzić można, że sytuacja uzupełniania trzeciego trzonowca zajdzie w każdym przypadku, gdy w protezie częściowej ustawiony będzie ząb protetyczny uzupełniający brak drugiego trzonowca. W innych przypadkach trudno przyjąć bowiem, że płyta protezy (która dochodzi w tym momencie jedynie do własnego drugiego trzonowca pacjenta) dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego lub pokrywa guz szczęki.

 

 Stan ten ustala się oczywiście dla każdej ze stron łuku odrębnie.

 

Warszawa, 22 marca 2021r.

Dodane: 2021-03-23

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj