W dyskusji nad wyceną świadczeń stomatologicznych trudność  czasem sprawia porównanie kosztochłonności (wiedza, personel, infrastruktura) świadczeń stomatologicznych ze świadczeniami innych rodzajów świadczeń (POZ, AOS).

 Niżej prezentowane zestawienie jest o tyle cenne, że odnalezione w katalogu koszykowym AOS świadczenia poradni chirurgii szczękowej porównano z dokładnie takimi samymi świadczeniami (identyczne ICD-9) poradni kontraktującej świadczenia stomatologiczne (STM)

Porównanie adekwatne, gdyż cena punktu rozliczeniowego jest podobna.

Cóż widzimy? -w kolumnie 6 mamy obliczoną krotność wyceny w AOS w stosunku do STM. Komentarz zbyteczny.

Niniejsze zestawienie zostało przedłożone przez przedstawicieli KS NRL Zastępcy Prezesa NFZ oraz uczestniczącemu w spotkaniu wiceministrowi Piotrowi Bromberowi podczas rozmów w dniu 18 stycznia.

Kolejne spotkanie odbędzie się po przedstawieniu NRL  przez AOTMiT wyników badania kosztów. Całość materiałów Komisja Stomatologiczna przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej.

 

Porównanie wyceny  świadczeń STM i AOS na podstawie załączników : nr1 do Zarządzenia Prezesa NFZ 47/2018 (STM) i zał 5a do Zarządzenia 25/2020 (AOS)
  do punktacji procedur w katalogu STM dodano umownie 20 pkt za znieczulenie     
l.p.* STM / AOS Kod świadczenia wg ICD-9-CM) Nazwa świadczenia gwarantowanego Wartość punktowa świadczeń   krotność wyceny w AOS
1 2 3 4 5   6
29 STM 23.1701 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 40    
30 STM 23.1702 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 50    
31 STM 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba 67   2,6
132. AOS 23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni 173  
 
32 STM 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego 120   1,4
133. AOS 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego 173  
 
33 STM 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 157   2,8
134. AOS 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 439  
 
87 STM 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych  150   2,9
135. AOS 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego 439  
 
88 STM 23.1707 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych 157   2,8
136. AOS 23.1707 Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych 439  
 
40 STM 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 88   2,6
138. AOS 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 232  
 
34 STM 23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 40   4,3
139. AOS 23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 173  
140. AOS 23.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami 173    
35 STM 23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami 60    
 
37 STM 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego 9   poglądowo
 
43 STM 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 40   1,45
142. AOS 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 58  
 
44 STM 23.2101 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów 33    
45 STM 23.2102 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 42   4,1
143. AOS 23.2102 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 173  
 
46 STM 23.2205 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 49   poglądowo
 
47 STM 23.2206 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy 55   10,5
144. AOS 23.2206 Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów 577  
145. AOS 23.2207 Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy 1039    

 

średnia stawka za punkt rozliczeniowy w kontraktach AOS wynosi 1,18-1,2 zł

 średnia stawka za punkt rozliczeniowy w kontraktach STM wynosi dla kontraktów:

  • niespecjalistycznych : 1,10 zł
  • specjalistycznych : 1,25 zł

- - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*- w kol.1 podano liczbę porządkową świadczeń w odpowiednich tabelach - zał nr 1 do Zarządzenia STM i zał 5a do Zarządzenia AOS

Dodane: 2022-01-22

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj