APEL

PREYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 26  marca 2021 r.  

do Ministra Środowiska i Klimatu

 

o usprawnienie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

 

Prezydium NRL apeluje do Ministra Środowiska i Klimatu o podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) za pośrednictwem, której posiadacze odpadów, w tym lekarze i lekarze dentyści są obowiązani prowadzić ewidencję odpadów oraz przekazywać roczne sprawozdania o odpadach.

Do samorządu lekarskiego wpływają niepokojące informacje o trudnościach w korzystaniu z bazy BDO, w szczególności w zakresie składania rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 73 ustawy o odpadach.

O braku wrażliwości na nakład pracy osób sporządzających sprawozdanie świadczy choćby brak danych dotyczących masy odpadów w tabeli zbiorczej obrazującej ewidencję odpadów, skutkujący koniecznością otworzenia każdej karty przekazania odpadów celem spisania z niej masy odpadów podczas tworzenia rocznego sprawozdania o odpadach, czy konieczność ręcznego uzupełniania kary ewidencji odpadów.

Prowadzenie ewidencji odpadów w sposób elektroniczny, za pośrednictwem bazy BDO w swoich założeniach miało usprawnić oraz ułatwić posiadaczom odpadów spełnianie obowiązku ewidencji odpadów. W założeniach budowy systemu wiele mówiło się o automatyzacji sprawozdań. Skonfigurowanie Bazy w sposób umożliwiający automatyczne wyliczenie masy przekazanych odpadów z podziałem na  odpowiednie kody nie powinno nastręczać w przypadku profesjonalnego serwisu większych trudności. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów brak funkcjonalności automatycznego sumowania ilości przekazanych odpadów odbija się kosztem czasu, który lekarz może poświęcić na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom.

 
 

         SEKRETARZ                                                                       PREZES

        Marek Jodłowski                                                            Andrzej Matyja

 

Dodane: 2021-03-26

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj