Komunikat

Komisji Stomatologicznej NRL

z dnia 26 kwietnia 2022r.

w sprawie ustaleń dotyczących polityki ograniczania zużycia ,emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu

 

Po dwóch spotkaniach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przy udziale Ministerstwa Zdrowia (7.12.2021, 6.4.2022) w sprawie obowiązków wynikających z art. 10 ust 4 rozporządzenia PEiR2017/852 ws. rtęci, tj. wyposażeniem gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu uzgodniono:

 

  • wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadczeń gwarantowanych dla całej populacji pacjentów,
  • wprowadzenie świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego - trwają zaawansowane prace w MZ nad wdrożeniem projekt rozporządzenia MZ z dnia 17.2.2022 o zmianie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego określającego szczegóły realizacji tych rozwiązań
  • kwalifikacja odpadów amalgamatowych: odpady amalgamatowe mające kontakt z materiałem biologicznym (ślina, zęby) należy zaliczać do kategorii 180103, poza czystymi, niewykorzystanymi resztkami amalgamatu z kapsułek, które należy zaliczać do 180110
  • uznaje się za wystarczającą realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci i obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu poprzez wprowadzenie procedury usunięcia wypełnienia amalgamatowego z wykorzystaniem separatora amalgamatu przez gabinety współpracujące z NFZ. Nie ma uzasadnienia dla objęcia tym obowiązkiem gabinetów funkcjonujących na rynku komercyjnym. Tym samym realizacja nałożonego obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu zostanie spełniona po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego,
  • nie planuje się wprowadzenia refundacji zakupu separatorów amalgamatu,
  • kontrola w zakresie eksploatacji separatorów amalgamatu ma zostać powierzona Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i ma być opisana w nowo projektowanej ustawie o krajowym systemie nadzoru rynku.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Cisło

Dodane: 2022-04-26

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj