Data wydarzenia: 2023-02-17 - 2023-02-18

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

Wykładowca: dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska

Szkolenie on-line

Szkolenie dwudniowe

Część I:    17.02.2023 r. godz. 16:00-20:00

Część II:   18.02.2023 r. godz. 9-12.00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia

Dodane: 2023-01-17