Data wydarzenia: 2023-02-15 - 2023-02-15

Jak mogę się bronić przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowawczymi pacjentów

Prowadzący:

adw. Karol Kolankiewicz - specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie praktycznych wskazówek uprawnień i obowiązków jakie ma lekarz w związku z roszczeniami o odszkodowania czy zadośćuczynienie w sprawach cywilnych, w tym odpowiedź na wezwanie do zapłaty; wykorzystanie polisy OC i współpraca z zakładem ubezpieczeń; rola pełnomocnika; zawarcie ugody pozasądowej; postępowanie przed mediatorem; ważne terminy w procesie; odpowiedź na pozew; wnioski dowodowe w sprawie przed sądem; zastrzeżenia do opinii biegłego; przebieg rozprawy; odwołanie od wyroku sądu I instancji.

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia

Dodane: 2023-01-17