logo: NIL

Sprawa dotyczyła rzeczy ważnej, bo z jednej strony wygasających uprawnień do leczenia ortodontycznego a z drugiej - prawa lekarzy do rozliczenia tych aparatów w ramach leczenia ortodontycznego.

Skierowałem w tej sprawie pismo do Prezesa NFZ (pismo z 23 kwietnia br.). Ponieważ odpowiedzi nie było (w międzyczasie na koncie TT przypominaliśmy o pilnej materii sprawy) w dniu 5 maja wysłałem pismo do Rzecznika Praw Pacjenta, gdyż sprawę można zakwalifikować jako stricte związaną z prawami małoletnich pacjentów.

Sprawę nieco rozjaśnił krążący w internecie projekt nowych Zaleceń MZ , gdzie wyraźnie w części dotyczącej ortodoncji MZ chce wskazać dopuszczalność wizyt związanych z oddaniem aparatów w obliczu wygasających uprawnień. Publikacja tych Zaleceń zamknęłaby sprawę, ale -jak wiemy- Zalecenia ogłoszone nie zostały.

Dziś nadeszły dwie odpowiedzi:

RPP powiadamia o zapytaniu, jakie w związku z otrzymanym od nas pismem wysłał do NFZ. NFZ odpowiada , że nie steruje uprawnieniami dzieci , gdyż jest to kompetencja Ministra Zdrowia. Cóż , wszyscy wiemy  i mam nadzieje, że NFZ na tyle wysoko plasuje kompetencje NRL aby ufać, że wiemy kto ustala uprawnienia do leczenia.

Pytanie postawione  Funduszowi było podwójne : czy NFZ widzi jakieś trudności w refundacji aparatów ortodontycznych lub czy szykuje się zmiana granic wiekowych przysługujących dzieciom uprawnień. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Teraz teoretycznie należałoby napisać powtórne pismo do NFZ, może nawet do RPP. Pism mogłoby być jeszcze więcej , ale biorąc pod uwagę:

  1.  wysoce prawdopodobne brzmienie nowych Zaleceń MZ,
  2. nadrzędny interes pacjentów
  3. brak jakiejkolwiek wzmianki o przeszkodach ze strony NFZ  co do rozliczenia aparatów (pomimo iż wątpliwości wskazanej w piśmie NRL

Prezydium KS NRL postanowiło zakończyć korespondencje w tej sprawie i uznać, że całokształt okoliczności uprawnia do wniosku, że lekarzom ortodontom należy zarekomendować takie zarządzanie kalendarzem przyjęć, aby pacjenci nie ucierpieli z powodu epidemii i mogli mieć oddane aparaty ortodontyczne. Z refundacją ich kosztów dla placówki leczącej -rzecz jasna.

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-05-14, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj