logo: NIL


W dniu dzisiejszym Prezes NFZ podpisał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Projekt tego zarządzenia został przedstawiony w dniu 2 czerwca. Proponowane przez NFZ zmiany dotyczyły dwóch niezależnych od siebie obszarów :

  • - zmiany wyceny świadczeń endodontycznych : to uwzględnienie wniosków z trwającej ponad rok dyskusji i wymiany korespondencji pomiędzy NRL a NFZ. I to tylko w części , gdyż wniosek NRL dotyczył szerszej gamy świadczeń , których wycena punktowa powinna ulec zmianie;
  • - podniesienia wyceny związanej z epidemią: w tej części projekt nie mógł w  żaden sposób zaspokoić słusznych postulatów środowiska stomatologicznego 


Prezydium NRL zaopiniowało ten projekt w drodze Stanowiska z dnia 8 czerwca br.

Podobnie ,jak to miało miejsce w kwietniu, po zaopiniowaniu przez NRL ówczesnego projektu, tak i teraz- nastała cisza. To znaczy...środowisko lekarskie wypowiedziało się dość głośno i wyraziście ,choćby w skali poparcia Petycji ,jaką NRL skierowała w sprawie Stomatologii do MZ i NFZ.
Korzystając ze wspólnej obecności na posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu w dniu 16 czerwca przeprowadziłem krótką rozmowę z Prezesem NFZ p.Adamem Niedzielskim i z wiceprezesem NFZ p.Bernardem Waśko. Z rozmowy tej można było odnieść wrażenie, że kierownictwo NFZ nie bardzo rozumie zastrzeżenia NRL wobec - zdaniem Funduszu- dość korzystnego projektu (reforma punktacji endodoncji). Zaproponowałem bezpośrednie rozmowy , wydaje mi się (a nawet jestem przekonany) , że na takowe się umówiliśmy. W tej sprawie wysłane zostały z NRL pisma 17.06, 19,06 i 23.06 .
Do rozmów nie doszło .

Cóż mamy w dzisiejszym Zarządzeniu? Mamy zatwierdzenie reformy punktacji endodoncji oraz zmienioną definicję świadczeń opieki doraźnej.

Zrezygnowano więc z wprowadzania korekty wyceny związanej z epidemią- zarówno w postaci współczynników na niektóre świadczenia w 2 zakresach (odpowiednio 10% i 8% ), jak i w ustanowieniu wyższego ryczałtu godzinowego dla pomocy doraźnej.

Jak to można skomentować? Zaproponowane w projekcie wyrównanie kosztów związanych z epidemią spotkało się z jednoznaczną krytyką środowiska stomatologicznego. Większość z nas poczuła się wręcz urażona , że z tytułu takiej zawieruchy zaledwie w 2 z 7 zakresów zaproponowano podniesienie o10% wycenę najgorzej wycenionych świadczeń . Z tego punktu widzenia, gdyby Zarządzenie miało wejść w kształcie zaproponowanym 2 czerwca, to lepiej , że podpisane dziś Zarządzenie zawiera samą reformę endodoncji.

Powtórzmy więc :

Nie jesteśmy w stanie wykonać tegorocznych umów , część praktyk nie przetrwa z tego powodu. Naszą specyfiką jest urzędowe ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów do jednego na godzinę. 

Poza projektem jest też sytuacja gabinetów szkolnych. Do tego Zalecenia Ministra Zdrowia- temat sam w sobie. 55 dni funkcjonuje już w obiegu projekt nowych Zaleceń - pomimo ustnych zapewnień samej minister J.Szczurek- Żelazko pozostają w fazie projektu narażając na szwank powagę Systemu ochrony zdrowia.

Można to podpisane dziś Zarządzenie potraktować jako pierwszą odsłonę. I z takim oczekiwaniem rozstańmy się na weekend, w trakcie którego wszyscy emocjonować się z pewnością będziemy czym innym. W dalszym ciągu wzywamy NFZ do rozmów, bo :

  • dostosowanie do warunków epidemii należy się wszystkim zakresom świadczeń Stm
  • sama endodoncja (sam NFZ szacuje udział tych świadczeń na 4% wartości umów ) nie może być potraktowana jako dostosowanie wyceny do wyższych kosztow ich udzielania w dobie pandemii.

 

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

 

W Galerii zamieszczam grafikę,która dość obrazowo ilustruje propozycję Funduszu (tę cześć,od której póki co odstąpiono) . Duże niebieskie koło to nasz caly kontrakt. Mniejsze , żółte - to wartośctych gorzej wycenianych świadczeń, na które chciano nałożyć 10% podwyżkę (czerwone kółeczko ). Jak się ma ta  "podwyżka" do całości kontraktu ? - widać dokładnie na ostatnim slajdzie.

 

Dodane: 2020-06-26, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj