APEL Nr 32/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 15 października 2020 r. 

do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia w okresie epidemii sprawozdawczości w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących:

  1. sprawozdań liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  2. informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia,
  3. danych, o których mowa w art.23 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
  4. a także obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Realizacja przez świadczeniodawców tych obowiązków była zawieszona na mocy art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak utracił już moc obowiązującą.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach, wobec nasilającej się epidemii koronawirusa, personel wszystkich placówek medycznych musi skupiać się w szczególny sposób na przestrzeganiu procedur sanitarnych oraz zapewnieniu pacjentom dostępu do możliwie najlepszych świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji wszelkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości powinny zostać odsunięte na dalszy plan. Ponieważ okres obowiązywania postulowanego zwolnienia zaprojektowany powinien być na dłuższy czas, dla zachowania transparentności dostępu do świadczeń ze zwolnienia tego zasadnym wydaje się wyłączenie danych o wpisach na listę oczekujących i zrealizowanych świadczeniach o długim okresie oczekiwania na ich udzielenie.

Samorząd lekarski zwraca przy tym uwagę, że sprawozdawanie list oczekujących i pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia dla mniejszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, głównie praktyk zawodowych, gdzie sprawozdawczość nie jest zautomatyzowana i jest wykonywana przez personel medyczny, a nie administrację podmiotu, jest poważną dolegliwością, która zabiera cenny czas fachowych pracowników ochrony zdrowia.

W ocenie Prezydium zawieszenie obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia list oczekujących winno obowiązywać przez cały okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ostatnie doświadczenia w Polsce oraz w innych krajach wskazują, że z szerzeniem się koronawirusa ochrona zdrowia będzie się mierzyć jeszcze przez długi czas, stąd zwolnienie z części obowiązków na cały okres trwania epidemii jest jak najbardziej uzasadnione.

 

         SEKRETARZ                                                                  WICEPREZES

        Marek Jodłowski                                                             Krzysztof Madej

Dodane: 2020-10-15

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj