Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do prezesów organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych na Białorusi i w Rosji, będących członkami Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego i Światowej Federacji Dentystycznej, w sprawie wojny na Ukrainie. Pisma wysłano odpowiednio do wiadomości sekretarza generalnego WMA oraz prezesa FDI.

W pismach Prezes NRL wzywa przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów na Białorusi i Rosji, do wypowiedzenia się przeciwko temu, co dzieje się teraz na Ukrainie, przeciw wojnie i użyciu siły zbrojnej, śmierci i cierpieniu zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej, zaznaczając, że świat jest wstrząśnięty inwazją na Ukrainę, rozpoczętą przez przywódców Białorusi i Rosji oraz skalą ataków, m.in. informacjami o atakach na ludność cywilną, a nawet placówki ochrony zdrowia.

Prezes NRL podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że czasami potrzeba odwagi, aby publicznie wyrazić sprzeciw wobec wojny prowadzonej przez władze własnego kraju. Zauważa jednak, że lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia mają zawodowy i moralny obowiązek sprzeciwiania się wojnie i wszelkim innym formom konfliktu zbrojnego. Wyrażało to Światowe Stowarzyszenie Lekarskie w swoich licznych rezolucjach i oświadczeniach.

W tym kontekście Prezes NRL przywołuje przykład kolegów z Tureckiego Towarzystwa Lekarskiego, którzy – mimo ryzyka prześladowania przez władze – publicznie wyrazili swoje antywojenne stanowisko w styczniu 2018 r. w oświadczeniu zatytułowanym „Wojna jest sprawą z zakresu zdrowia publicznego":

„Wojna jest tworzoną przez człowieka sprawą zdrowia publicznego, wyrządzającą szkody w naturze i zdrowiu ludzkim oraz zagrażającą życiu publicznemu.

Każdy konflikt, każda wojna niesie ze sobą ogromną humanitarną tragedię, powodując nieodwracalne szkody fizyczne, psychologiczne, społeczne i środowiskowe.

Jako osoby wykonujące zawód, który ślubuje ratować ludzkie życie, pamiętamy, że promowanie życia i dbanie o pokój jest naszym podstawowym obowiązkiem.

Jedynym sposobem radzenia sobie z wojną jest prowadzenie sprawiedliwego, demokratycznego, równego, niezależnego i pokojowego życia.

Nie dla wojny, pokój teraz!”

Dodane: 2022-03-05, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj