Jednym z pierwszych punktów posiedzenia Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego WMA w dniu 11 kwietnia 2022 r. były sprawy dyscyplinarne. Przedstawiono pismo Prezesa NRL w sprawie wykluczenia organizacji lekarskich z Białorusi i Rosji z grona członków WMA oraz postulat o rozpatrzenie tej sprawy w nadzwyczajnym trybie.

W piśmie podniesiono, że organizacje członkowskie WMA z Białorusi i Rosji, a szczególnie organizacja z Rosji, postępują w sposób szkodliwy dla interesów zawodu lekarza poprzez to, że nie tylko się nie wypowiedziały negatywnie nt. działań rosyjskiej armii w Ukrainie wobec cywili i placówek medycznych, ale całkowicie pomijają te fakty, a organizacja z Rosji wbrew faktom znanym całemu światu wręcz pośrednio sugeruje, że jest to tylko element ukraińskiej wojny domowej, którą wywołała strona ukraińska.

Przewodniczący Rady WMA Frank Ulrich Montgomery rozpoczął od przypomnienia kwestii proceduralnych, prezentując ogólne zasady postępowania w sprawie wykluczenia krajowej organizacji członkowskiej z WMA z powodów dyscyplinarnych (w porządku obrad oprócz wniosku dot. organizacji z Białorusi i Rosji znajdował się także analogiczny wniosek Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego o zawieszenie Chińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego w związku z jego stanowiskiem dot. sygnałów o ludobójstwie i prześladowaniach Ujgurów, w których prawdopodobnie brali udział również chińscy lekarze).

Wobec faktu, że przedstawione zostały stanowiska stron, przewodniczący Rady WMA zaznaczył, że zgodnie z procedurą Rada WMA w najbliższym czasie zbierze szczegółowe informacje w tych sprawach i przedstawi dokładną analizę wniosków i dowodów na ewentualne łamanie Regulaminu WMA.

Rada WMA jednogłośnie zaakceptowała rozpoczęcie takiej procedury i podjęcie ostatecznych decyzji, w tym ewentualnych sankcji, podczas Zgromadzenia Ogólnego Delegatów WMA, które odbędzie się jesienią w Berlinie.  

Polski samorząd lekarski był reprezentowany na posiedzeniu Rady WMA przez kol. Michała Matuszewskiego. Delegatów z Rosji i Białorusi nie było, co uniemożliwiło przedstawienie im zarzutów osobiście. Z relacji kol. M. Matuszewskiego wynika, że pismo Prezesa NRL wielu delegatów przyjęło z szacunkiem i poparciem. Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, wymagających w ocenie NIL pilnych działań, uznano ostatecznie, że przepisy wewnętrzne WMA nie przewidują nadzwyczajnych procedur dyscyplinarnych i sprawę należy rozpoznać zgodnie ze standardową procedurą. Jednakże, sam wniosek NIL został wprowadzony do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym – odchodząc od wymaganych w przepisach WMA terminów zgłaszania takich wniosków z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.

Nadzwyczajna rezolucja WMA ws. wojny w Ukrainie

Dodane: 2022-04-12, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj