Światowe Stowarzyszenie Lekarskie WMA wyraziło swój głęboki szok bombardowaniem przez armię rosyjską ukraińskich cywilów i szpitali, w tym oddziałów położniczych, co narusza neutralność medyczną w strefach konfliktu.

W rezolucji nadzwyczajnej przyjętej w dniu otwarcia posiedzenia Rady WMA w Paryżu, WMA stanowczo potępiło rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwało do zakończenia działań wojennych.

Rada WMA jednogłośnie oświadczyła: „WMA uważa, że ​​przywództwo polityczne i siły zbrojne Rosji ponoszą odpowiedzialność za ludzkie cierpienie spowodowane konfliktem i wzywa lekarzy rosyjskich i ukraińskich do przestrzegania zasad wyrażonych w Deklaracji WMA z Genewy i protokołów do niej, które stanowią wytyczne dla personelu medycznego w czasie konfliktu”.

Podczas posiedzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele 40 krajowych organizacji lekarskich, delegaci wyrazili solidarność z Ukraińskim Towarzystwem Lekarskim i wszystkimi pracownikami ochrony zdrowia.

Prezes WMA dr Heidi Stensmyren powiedziała: „Niezbędne jest, aby strony konfliktu przestrzegały odpowiedniego prawa humanitarnego i nie atakowały instytucji opieki zdrowotnej, ich pracowników i pojazdów ani nie ograniczały dostępu rannych i pacjentów do opieki zdrowotnej oraz nie korzystały z placówek opieki zdrowotnej jako kwatery wojskowe".

„Podkreślamy również, że strony konfliktu muszą dążyć do ochrony najsłabszych populacji i że dostęp do opieki medycznej jest gwarantowany wszystkim ofiarom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym, bez różnicy."

„Lekarzom i całemu personelowi medycznemu, zarówno ukraińskiemu, jak i międzynarodowemu, w żadnym wypadku nie wolno utrudniać wykonywania ich podstawowego obowiązku, zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami”.

Rezolucja wzywa także społeczność międzynarodową i rządy do niesienia pomocy milionom ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktu. Wskazuje, że kiedy konflikt się kończy, priorytetem musi być odbudowa niezbędnej infrastruktury niezbędnej do zdrowego życia, w tym schronienia, kanalizacji, zaopatrzenia w słodką wodę i żywność, a następnie przywrócenie możliwości edukacyjnych i zawodowych.

https://www.wma.net/news-post/physician-leaders-shocked-by-bombing-of-ukrainian-medical-facilities/

Przypominamy, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do prezesów organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych na Białorusi i w Rosji, będących członkami Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego i Światowej Federacji Dentystycznej, w sprawie wojny na Ukrainie - więcej.

Dodane: 2022-04-08, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj