W trosce o jakość kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów Komisja kształcenia medycznego NRL przygotowała ankietę, której celem jest między innymi wychwycenie uczelni, które kształcą lekarzy pomimo niewystarczająco rozbudowanej bazy naukowo-dydaktycznej.

Ankietę rozesłano do 29 uczelni, z których 13 wzięło w niej udział. Poniżej prezentujemy ich odpowiedzi.  

 

 

Nazwa uczelni

Udział w ankiecie

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

tak

2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tak

3

Gdański Uniwersytet Medyczny

tak

4

Śląski Uniwersytet Medyczny

tak

5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

6

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

7

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

tak

8

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

tak

9

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

10

Warszawski Uniwersytet Medyczny

tak

11

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

12

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

 

13

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

tak

14

Uniwersytet Rzeszowski

 

15

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

tak

16

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

 

17

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

 

18

Uniwersytet Opolski

tak

19

Uniwersytet Radomski (wcześniej: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

tak

20

Akademia Śląska

 

21

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

22

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

tak

23

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 

24

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

 

25

Uniwersytet Kaliski (wcześniej: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego)

tak

26

Katolicki Uniwersytet Lubeslki Jana Pawła II

 

27

Akademia Mazowiecka

 

28

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

 

29

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. Zebrane informacje pozwolą Komisji sformułować wnioski dotyczące potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju systemu kształcenia przeddyplomowego kadr medycznych. Uczelnie, które nie udzieliły odpowiedzi wciąż zachęcamy do ich nadesłania.

Dodane: 2023-10-17, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj