logo: NIL

Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL VIII kadencji:

  • kol. Stefan Bednarz;
  • kol. Włodzimierz Bednorz;
  • kol. Krystyna Chrupczak;
  • kol. Ryszard Golański;
  • kol. Romuald Krajewski;
  • kol. Rafał Machowicz;
  • kol. Krystyn Sosada;
  • kol. Iwona Świętkowska.

Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL VII kadencji:
W okresie od 26 czerwca 2015 r. do 23 maja 2018 r.:
lek. dent. Zdzisław Annusewicz
lek. med. Mariusz Janikowski
prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski
dr n. med. Konstanty Radziwiłł – rezygnacja z dniem 24 sierpnia 2017 r.
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada


W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2015 r.:
lek. dent. Zdzisław Annusewicz
prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski
prof. dr hab.n. med. Eugeniusz Małafiej
dr n. med. Konstanty Radziwiłł
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada