Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK NIL) został powołany 2 września 2022 r., na mocy uchwały Nr 20/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Głównymi zadaniami COBIKu są:

  1. wspieranie członków izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego;
  2. realizacja projektów badawczo-rozwojowych dotyczących różnych problemów środowiska lekarskiego;
  3. wspieranie wykorzystania i rozwoju nowych technologii w medycynie, propagowanie wiedzy na temat innowacji i telemedycyny oraz wspieranie członków okręgowych izb lekarskich w ramach działalności startup-owej.

 

Dyrektor COBIK NIL

dr n med. Artur Drobniak

Z-ca Dyrektora COBIK NIL

Katarzyna Sadowska-Cioch

Rada Naukowa COBIK NIL

Jarosław Biliński

Tomasz Imiela

Michał Gontkiewicz

Łukasz Jasek

Łukasz Paluch

Dariusz Paluszek

 

W skład COBIK wchodzą:

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej
Centrum Innowacji i Telemedycyny Naczelnej Izby Lekarskiej