O poziomie rozwoju demokracji świadczy między innymi sposób, w jaki organy państwa odnoszą się do prawa do klauzuli sumienia. Polska jest krajem, w którym występuje zróżnicowanie światopoglądowe obywateli. Ten pluralizm światopoglądowy wymusza stosowanie klauzuli sumienia jako istotnego narzędzia umożliwiającego zachowanie podstawowych praw człowieka, a w szczególności gwarantowanej przez Konstytucję wolności sumienia i religii. Wydany w 2015 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził prawo do stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy. Kodeks Etyki Lekarskiej także gwarantuje lekarzom swobodę działań zawodowych, zgodnie z ich sumieniem. Rezolucja Rady Europy z 2010 r. potwierdza prawo do klauzuli sumienia, ale jednocześnie wskazuje na odpowiedzialność państwa za zapewnienie pacjentkom dostępu do zgodnej z prawem opieki medycznej w odpowiednim czasie. Warto zapoznać się z całością tego dokumentu. 

Ośrodek Bioetyki NRL udostępnia Państwu polską wersję językową Rezolucji Rady Europy Nr 1763/2010. 

Marek Czarkowski 

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL

Dodane: 2018-08-17, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj