W najbliższy piątek 2 marca 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbędzie się spotkanie organizowane przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej adresowane do koordynatorów oraz wykładowców odpowiedzialnych na terenie okręgowych izb lekarskich za organizację szkoleń z zakresu bioetyki dla lekarzy stażystów.

Spotkanie będzie miało charakter roboczy, a jego celem będzie wymiana informacji nt. propozycji zmian w zakresie tematyki prowadzonych szkoleń z zakresu bioetyki dla lekarzy stażystów, dostępności i tematyki materiałów źródłowych, z których powinny korzystać osoby szkolone, rzeczywistych list materiałów dydaktycznych udostępnianych szkolonym, form szkolenia, które wydają się najlepsze, form zaliczania i sposobu oceniania wyników szkoleń, ocen i oczekiwań lekarzy stażystów wobec tych zajęć (o ile takie ankiety są gromadzone).

W trakcie spotkania zostaną także przedstawione m.in. propozycje nowych materiałów źródłowych, które są już dostępne na stronach internetowych Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Program - w załączeniu.

Dodane: 2018-03-01, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj