W dniu 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej z inicjatywy Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej odbyła się Konferencja Komisji Bioetycznych pt. “Rola komisji bioetycznych w opiniowaniu badań klinicznych”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele komisji bioetycznych w Polsce oraz przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz Federacji Pacjentów Polskich.

Konferencja Komisji Bioetycznych

„Rola komisji bioetycznych w opiniowaniu badań klinicznych”

Program


1.         10.00 - Otwarcie obrad

2.         10.10 - Prezentacja stanowisk:

  • Łukasz Szmulski, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia - Rola sieci polskich komisji bioetycznych w opiniowaniu badań klinicznych po rozpoczęciu stosowania Rozporządzenia UE nr 536/2014 (40 min)
  • Ewa Ołdak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Portal EMA jako nowa forma kontaktowania się podmiotów zaangażowanych w ocenę projektów badań klinicznych produktów leczniczych(20 min)
  • Piotr Iwanowski, Antoni Jędrzejowski, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - Branżowa propozycja zapisów ustawowych dotycząca oceny bioetycznej badań klinicznych przekazana legislatorowi(30 min)
  • Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów PolskichPacjenci w badaniach klinicznych- EUPATI jako narzędzie edukacyjne (15 min.)
  • Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady LekarskiejJak zapewnić finansowanie sieci polskich komisji bioetycznych po rozpoczęciu stosowania Rozporządzenia UE nr 536/2014 (30 min)

3.           12.40 - Dyskusja 

4.           13.40  -  Przerwa (ciepły posiłek)

5.            14.20 - Walne Zebranie Stowarzyszenia Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce.


Nagranie z Konferencji można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=kfyZzJtwjPM&feature=youtu.be

Dodane: 2017-12-02, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj