Od kilkudziesięciu lat w Polsce działają komisje bioetyczne opiniujące projekty eksperymentów medycznych. Oceniając etyczną dopuszczalność i naukową poprawność projektów badań naukowych chronią interesy i dobro istot ludzkich, które uczestniczą w tych badaniach. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki Rady Europy opracował „Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych”. Będzie pomocny w codziennej pracy członków polskich komisji bioetycznych. Gorąco zachęcam do lektury i do korzystania z niego podczas posiedzeń komisji. Od jakości pracy komisji bioetycznych zależy bezpieczeństwo uczestników badań.

Pragnę jednocześnie poinformować, że polska wersja językowa Poradnika jest dostępna na stronie internetowej Rady Europy.

Bezpośredni link do Poradnika:

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/Guide/GUIDE_PL.pdf
 

Wersja do pobrania:

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych

 

Marek Czarkowski

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki

Naczelnej Rady Lekarskiej
 

Dodane: 2012-11-16, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj