Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną NRL działa na podstawie uchwały nr 33/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1998 r w sprawie Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.

Zadaniem Ośrodka jest utrzymanie łączności i współpraca z polonijnymi organizacjami lekarskimi i lekarzami polskiego pochodzenia wykonującymi zawód poza krajem, a w szczególności:

1/ organizowanie:

  • przyjazdów do kraju przedstawicieli Polonii Medycznej i ich rodzin
  • wizyt reprezentantów polskiego środowiska medycznego w medycznych skupiskach polonijnych
  • wspólnych konferencji i zjazdów w Polsce i zagranicą
  • staży szkoleniowych w kraju
  • wyjazdów przedstawicieli polskiego środowiska medycznego w celu prowadzenia szkolenia
  • przyjazdów specjalistów z grona Polonii Medycznej w celu szkolenia i konsultacji
  • pobytów wypoczynkowych w kraju polonijnych lekarzy emerytów
  • pomocy w załatwianiu stypendiów specjalizacyjnych i naukowych
  • pomocy w zakresie wysyłania leków i sprzętu medycznego
  • przekazywania medycznej informacji zawodowej i naukowej.

2/ przyznawanie stypendiów szkoleniowych

Zasady przyznawania stypendiów oraz udzielania innej pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego określa stosowny regulamin.

 

Kierownikiem  Ośrodka Współpracy z Polonia Medyczną NRL jest  Jerzy Friediger (uchwała NRL)

Biuro Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczna NRL prowadzi Małgorzata Rachwalska

Kontakt do Ośrodka : +48 22 559-13-32; fax: +48 22 559-13-23; e-mal: m.rachwalska@hipokrates.org